Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se vztahují na Vaše nákupy v eshopu na adrese TVORIVYZAJICEK.CZ a zpřesňují, co mohou obě strany - tedy vy jako kupující a já, jako prodávající.

1. Úvod a vymezení pojmů

 • V obchodních podmínkách se opakují níže uváděné pojmy. Pro ujasnění uvádím, co který pojem znamená.
 • Prodávající je Martina Kolářová, IČ 05837952, se sídlem U školičky 2218/8, Praha 9, 198 00, Česká republika, zapsána v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Praha 9, e-mail: jsem@tvorivyzajicek.cz. 
  Pakliže je uvedeno v obchodních podmínkách „já“, je tím myšlen prodávající.
 • Kupující je každý, kdo nakupuje na eshopu. Pakliže je uvedeno „vy“, je tím myšlen kupující. Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel. Pokud budu mít na mysli výhradně kupujícího spotřebitele nebo výhradně kupujícího podnikatele, v textu podmínek to bude výslovně uvedeno.
 • E-shop je internetový obchod, s dekorací a dárkovým zbožím, dostupný na webové adrese TvorivyZajicek.cz.
 • Objednávkou se rozumí zboží, které si u mě plánujete zakoupit.
 • Osobní předání je možné v lokalitě Praha 9 nebo městě Nepomuk v Plzeňském kraji.
 • Zboží na míru je dekorační nebo jiné zboží, které je individuálně upraveno podle vašich přání (např. dekorativní věnec na dveře, svatební strom s konkrétmi jmény a datem svatby atp.)
 • Zkratka VOP označuje tyto obchodní podmínky.

1.2. VOP upravují podmínky nakupování na e-shopu včetně zásad ochrany vašich osobních údajů. Pro e-shop, VOP i objednávky je použitý český jazyk.

1.3. Na nákupy se budou vztahovat VOP platné a účinné v době odeslání objednávky a to i přesto, že mohou být v budoucnu nahrazeny novým zněním.

1.4. Bohužel nemohu garantovat, že eshop bude dostupný nepřetržitě, zejména kvůli nutnosti údržby software a hardware na straně provozovatele technického řešení.

1.5. Obchodní podmínky nevylučují individuální ujednání o podmínkách nákupu.

 

2. Nákup na eshopu

2.1. Pro nákup na e-shopu není vyžadováno vytvoření uživatelského účtu. Objednávky se odesílají přímo z webového rozhraní e-shopu.

2.2. Pro odeslání objednávky od vás potřebuji znát název objednávaného zboží a jeho množství, způsob platby a způsob doručení. Pokud jste kupující spotřebitel, je nutné uvést jméno a příjmení, doručovací a fakturační adresu (pokud se liší), telefonní a emailový kontakt.

Pokud jste kupující podnikatel, potřebuji znát jméno a příjmení, název společnosti, IČ, doručovací a fakturační adresu (pokud se liší), telefonní a emailový kontakt.

2.3. Odesláním objednávky na eshopu dochází mezi mnou a vámi k uzavření kupní smlouvy. Přijetí objednávky hned potvrdím.

2.4. Při objednávce zboží na míru musím nejdříve ověřit, že je možné objednané zboží dodat přesně tak, jak si jej přejete. K uzavření kupní smlouvy tedy dochází až potvrzením objednávky.

O potvrzení či nepotvrzení objednávky vás vyrozumím do 3 pracovních dnů na email, který byl uvedený v objednávce. V emailu bude také uvedena doba, kterou budu potřebovat, než budou výrobky připraveny k odeslání přepravní společnosti či osobnímu vyzvednutí.

V ostatních případech platí doba doručení uvedená v bodě 4.3 těchto VOP.

2.5. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, proto je nutné, abyste si je před odesláním objednávky pečlivě přečetli.

2.6. Pokud si pro konkrétní objednávku ujednáme něco odlišně od VOP (např. dobu dodání či jiné náležitosti), změna je oboustranně odsouhlasena, má tato individuální domluva přednost před VOP.

2.7. Pakliže nastane situace, kdy některá ze zaslaných faktur není uhrazena,  budu tento postup považovat za vyjádření, že o zboží nemáte zájem a mohu tak od kupní smlouvy odstoupit.

 

3. Platba za zboží a dodání

3.1. Pro dodání objednaného zboží, pokud se nejedná o zboží na míru, můžete zvolit některý z následujících způsobů doručení:

 • Osobní předání v lokalitě Praha 9. Konkrétní místo a čas si domluvíme individuálně.

V případě osobního předání vyžaduji uhrazení ceny za objednávku formou bezhotovostního převodu na číslo účtu: 670100-2211114947/6210.

Objednané zboží předám na domluveném místě v domluvený čas do 2 pracovních dnů od přijetí platby na můj účet. O nachystání objednávky vás vyrozumím emailem nebo telefonicky.

Při osobním vyzvednutí předání nehradíte jakékoliv náklady na dopravu. Pouze cenu objednaného zboží.

 • Doručení prostřednictvím přepravní společnosti PPL. Při doručení přepravní společností vyžaduji úhradu objednávky předem bezhotovostním převodem před odesláním objednávky na bankovní účet s číslem 670100-2211114947/6210, kdy se hradí náklady na dopravu ve výši 119 Kč. Objednávku předám přepravní společnosti do 2 pracovních dnů od připsání částky na bankovní účet.

3.2. Pokud se po zaplacení objednávky rozhodnete pro změnu způsobu doručení zboží, bude potřeba dodatečně uhradit náklady na doručení přepravní společností podle 3.1.b. 

3.3. Pokud objednávka obsahuje i zboží vyrobené pro Vás na míru, vždy platí pro celou zakázku dodací lhůta delší, tj. podle čl. 4.

 

4. Platba a dodání zboží na míru

4.1. Zboží na míru budu vytvářet přímo pro vás. Bude obsahovat vámi zvolené barvy a texty.

4.2. Protože se jedná o originální a individuálně vyrobené zboží, vyžaduji uhrazené celé ceny za zboží dle pokynů v potvrzovacím emailu dle bodu 2.4 bezhotovostním převodem na účet 670100-2211114947/6210.

4.3. S přípravou vaší objednávky začnu ihned po přijetí platby a do 5 pracovních dnů od přijetí platby zašlu návrh vzhledu k odsouhlasení. Do dalších nejvýše 3 pracovních dnů bude zboží připraveno k osobnímu předání nebo předání přepravní společnosti. O tomto stavu vás budu samozřejmě informovat emailem nebo telefonicky.

4.4. U zboží na míru nabízím:

 • Osobní odběr v oblasti Praha, konkrétní místo a čas předání je vždy na naší individuální domluvě.

Při osobním předání zboží nehradíte jakékoliv náklady na dopravu.

 • Doručení prostřednictvím přepravní společnosti PPL. V takovém případě se k ceně za zboží připočítávají navíc náklady na dopravu ve výši 119 Kč.

4.5. Pokud se po zaplacení objednávky rozhodnete pro změnu způsobu doručení zboží, bude potřeba dodatečně uhradit náklady na doručení přepravní společností podle 4.4.b.

 

5. Cena za zboží

5.1. Ceny uvedené v eshopu jsou konečné a včetně DPH.

5.3. Přijímám platby pouze v Kč.

5.4. Ke každé platbě zašlu fakturu emailem. Při platbě převodem je nutné uvádět variabilní symbol z faktury.

5.5. Částka na faktuře je splatná bezhotovostně a ve lhůtě uvedené na faktuře. 4

 

6. Výměna a vrácení zboží

6.1. Pakliže dojde k omylu a zaslala jsem zboží, které jste si neobjednali anebo je zboží poškozené, stačí mě kontaktovat emailem nebo telefonicky.

Následně prosím o zaslání nepoškozeného zboží a nepoužitého zboží v původním balení zpět na adresu Martina Kolářová, Jamská 1234, Praha 9, 198 00. Případně je možné osobní předání v Praze dle individuální domluvy.
Ihned po obdržení nebo předání zboží vám zašlu zásilku se správným zbožím. Poštovné v tomto případě hradím já.

6.2. Chápu, že se objednané zboží nemusí zcela líbit anebo odpovídat představě. Zcela respektuji právo kupujícího zboží vrátit bez uvedení důvodu do 14 dnů od jeho převzetí. I v tomto případě stačí zboží zaslat nepoškozené a nepoužité zboží v původním balení na mou adresu Martina Kolářová, Jamská 1234, Praha 9, 198 00 anebo osobně předat v Praze dle individuální domluvy.

Ihned po obdržení vám vrátím zaplacenou cenu za zboží. Náklady na vrácení zboží v tomto případě hradíte vy.

6.3. Při vrácení zboží podle odstavce 6.2 nezapomeňte přiložit písemné oznámení a kopii faktury. Jeho vzor uvádím na konci těchto podmínek. Nevadí, pokud nám oznámení zašlete zvlášť e-mailem a přiložíte scan faktury. Papírová forma není vyžadována.

6.4. Zboží na míru, které nemá vady nebo chyby, není možné vrátit podle bodu 6.2 a odstoupit od smlouvy a to z důvodu, že zboží bylo vytvořeno dle vašeho přání nebo přizpůsobeno pro vaši osobu.

 

7. Vady zboží a reklamace

7.1. Pokud by se na zboží, které jsme vám zaslali, objevila vada, v průběhu 24 měsíců od převzetí můžete zboží reklamovat.

7.2. Pro kupující–podnikatele je reklamační lhůta 12 měsíců.

7.3. Není možné reklamovat vadu, která vznikla kvůli nesprávnému užívání, poškozením nebo přiměřeným opotřebením.

7.4. Takové zboží nám doručte stejně jako v případě dle bodu 6.1 s oznámením, ve kterém vadu popíšete, s originálem faktury. Dejte mi také vědět, které řešení podle bodu 7.7 si přejete, pokud nebude možné vadu odstranit. V tomto případě už papírovou formu oznámení budu požadovat.

7.5. Vaši reklamaci se budeme snažit vyřídit co nejdříve. Nejpozději do 30 dnů. O výsledku a možnostech vyzvednutí či doručení vás budu informovat telefonicky nebo e-mailem.

7.6. Pokud bude možné vadu odstranit, odstraním ji.

7.7. Pokud nebude možné vadu odstranit, zašlu vám nové zboží anebo vrátím část a vy si necháte původní poškozené zboží. Anebo vrátím celou cenu za poškozené zboží, které mi bylo vráceno. Náklady na poštovné v případě vracení poškozeného zboží hradím já.

 

8. Nakládání s vašimi osobními údaji

8.1. Pokud jste fyzickou osobou, zbystřete, tato část se vás týká. Odesláním objednávky totiž začnu zpracovávat vaše osobní údaje.

8.2. Provozovatel je správcem vybraných osobních údajů – jméno a příjmení, adresa bydliště nebo doručovací adresa, IČ, e-mail, telefonní číslo (pro zjednodušení budu nadále používat zkratku „osobní údaje“).

8.3. Osobní údaje budou zpracovávány výhradně za účelem naplnění našich závazků z kupní smlouvy – tj. přijetí a administrace objednávky, odeslání zboží, komunikace ohledně objednávky, reklamační řízení a pro případný spor (těm se budeme snažit maximálně předcházet) – a to podobu nezbytně nutnou, tj. 2 roky od zaslání zboží, což je reklamační lhůta, nejdéle však 3 roky od zaslání objednávky, takto dlouho trvá promlčecí lhůta. Poté osobní údaje zlikviduji.

8.4. Osobní údaje předávám pouze přepravní společnosti, aby mohlo být zboží doručeno až k vám, jinak slibuji, že je nikomu nepředáme. Nebudeme vám zasílat ani obchodní sdělení.

8.5. Vámi poskytnuté osobní údaje budou pravdivé a přesné. Abych i já měla k dispozici aktuální údaje, mohu se vás čas od času zeptat, zda se tyto údaje nezměnily.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Pokud budete domnívat, že provádím zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, např. jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás požádat o vysvětlení e-mailem na adresu Jsem@TvorivyZajicek.cz.

8.8. Kdykoliv se také můžete obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, budete-li mít pocit, že vaše údaje zpracovávám jinak, než bych měla.

8.9. Pokud mě požádáte o informaci o rozsahu či způsobu zpracování osobních údajů, kdykoliv vám tuto informaci poskytnu prostřednictvím e-mailu Jsem@TvorivyZajicek.cz.

 

9. Závěrem

9.1. Pokud by mezi námi náhodou došlo ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekceÚstřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

9.2. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 6

občanským zákoníkem, a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s těmito VOP nebo kupní smlouvou jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

9.3. Tyto VOP nabývají účinnosti 20.4. 2020

 

Příloha 1

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Pro: Martina Kolářová, Jamská 1234, Praha 9, 198 00, IČ 05837952, e-mail: Jsem@TvorivyZajicek.cz.

 

Oznamuji, že odstupuji od smlouvy o nákupu přiloženého zboží a přikládám kopii faktury. Zároveň žádám o vrácení kupní ceny.

na bankovní účet č. _____________ / _____________

poštovní poukázkou na adresu ________________________________________ .

Datum ____________ 

Jméno a podpis ________________________

 

Zpět do obchodu